May 20th, 2015

Sveaborgъ

къ датамъ ушедшаго дня19(06).05.2015 исполнилось 147 лѣтъ со дня рожденiя Царя-Мученика

Прося Его молитвъ, я вижу сѣбя виновнымъ. Лично я вижу лично сѣбя виновнымъ, и именно передъ Нимъ. Я, въ частности, недостаточно дѣлалъ для памяти Царя-Мученика и Его Семейства. Я мало кому, по сути, разъяснИлъ про монархическое дѣло. Я мало подавалъ личнаго примѣра. Я, порой, много отъ чего устранялся. Я немало ещё какъ грѣшилъ. И я прошу прощенiя.

И, понятно, прошу и молитвы.